2022-09-29 12:46Blogginlägg

Framtiden är ljus för den som tänker hållbart

Vi på Objektvision hade möjligheten att närvara på mässan Business Arena i Stockholm den 21-22 september. Förutom att ta emot besökare i vår monter lyssnade vi på intressanta talare om fastighetsmarknadens utveckling. Nedan följer en kort summering.

Stadskärnan är under förändring

En intressant spaning från arkitekterna på Wingårdhs Arkitektkontor är att taket på byggnader kommer om 30 år vara en lika viktig mötesplats för stadens invånare som gatuplanet är idag. Att färdas till och från kommer inte bara ske på marken. Trots den så kallade “butiksdöden” anser Wingårdhs att handeln kommer att finnas kvar, men motiven till att agera i stadskärnan kommer att bli mer differentierad.

Oavsett hur vi interagerar med våra stadskärnor måste kommuner och regioner redan idag bilda sig en uppfattning om vad invånarna behöver i framtiden. Alisa Basic, som är stadsplaneringschef på Linköpings kommun, instämde i diskussion om stadskärnan – att det krävs aktiv planering för att hänga med i utvecklingen. 

Kajsa Dahlbäck Samhällsstrateg som är ansvarig för social hållbarhet på Wingårdh rundade av med “i framtiden kanske vi inte har bara en stadskärna, utan kanske flera med olika profiler och identiteter”.

Den glada staden är målet

Charles Montgomery, författare och urbanist, berättade i sitt seminarium om att inget har större betydelse än sociala relationer. Han pratade om att vi behöver mer från våra egna kvarter. Ett citat som fångade åhörarna var “loneliness is the most dangerous thing in cities”.

Enligt honom bildas den glada staden av genomtänkta fastigheter som inte bara värnar om miljö och teknik, utan även om invånarnas välmående. Dagens hårda gränser mellan privat och allmänt utrymme behöver suddas ut. Istället bör man satsa på mindre hus med färre boende och gemensamma samlingsplatser. Att kunna samlas leder till nya relationer som i sin tur skapar trygghet – viktiga ingredienser för en gladare och bättre stad.

Tekniken bereder väg

Tekniken är en förutsättning i transformationen av fastighetsbeståndet för ett mer effektivt och hållbart samhälle. Paneldeltagarna instämde i att vi nu är mitt i ett skifte där det måste ske utveckling för att kunna nå våra klimatmål.

Henrik Ahnström, innovationsdirektör på Skanska Kommersiell Utveckling, anser att vi är i ett intressant läge vad det gäller energifrågor och energioptimering. Han lyfte fram proptech som en lösning – att med artificiell intelligens hantera fastighetens energisparande.

“Det är tillsammans vi når klimatmål. Vi kan vara bittra konkurrenter, men inte i klimatfrågan. Vi måste komma ihop för att bygga smarta städer”, hördes från panelen.

Både teknik och klimatet fick stort fokus under Business Arena i Stockholm. Allt från att använda vätgas som drivmedel till smarta proptech-lösningar. Men även diskussioner om vårt egna samspel i morgondagens fastigheter fick oss att tänka till.

Vi ser fram emot att följa den fortsatta utvecklingen på fastighetsmarknaden. Hur vill vi egentligen bo och arbeta, och framförallt hur vill vi finna glädje? Hållbarhet handlar idag om miljön och klimatet men kanske imorgon om social hållbarhet.


Om Objektvision

Sedan 1998 har Objektvision.se varit Sveriges ledande marknadsplats för lediga lokaler, kommersiella fastigheter, mark och företag till salu. Objektvision.se marknadsför Sveriges utbud av kommersiella objekt och har cirka 55 000 unika besökare varje vecka. Objektvision hyr eller säljer inte några egna objekt, utan är den oberoende länken mellan annonsör och sökande.


Kontaktpersoner

Peter Bergström
VD
Peter Bergström