2020-11-26 14:55Blogginlägg

Framtidens kontor - Så här ser arbetsmarknadens unga på utvecklingen

Photo by Lucas Blazek on UnsplashPhoto by Lucas Blazek on Unsplash

Under pandemin har många arbetat hemifrån och flera företag börjar nu fundera på vilken funktion kontoret ska ha för verksamheten efter att pandemin är över.

Det är en ständig utmaning för företag att blicka framåt och anpassa sin verksamhet inför framtida behov. Detta gäller inte bara nya rekryteringar, utan också hur och var arbetet ska utföras av nuvarande medarbetare. Är öppna landskap den självklara modellen eller kommer distansarbete att ta över? Måste möten verkligen vara fysiska eller går det lika bra med digitala? Dessa frågor, och fler därtill, kanske i första hand ska besvaras av de som kommer att spendera längst tid på arbetsplatsen, nämligen de unga medarbetarna på kontoret.

Nyfikna på hur dagens unga tänker, har vi pratat med två personer som arbetar på kontor sedan ett par år tillbaka. Deras perspektiv kan givetvis inte ses som representativt för alla personer under 30 år, men ger ändå en bild av hur tankar och förväntningar på arbetsmiljön och kontoret kan se ut i framtiden.

Kommer vi gå tillbaka till kontorsarbete fullt ut efter pandemin?

Pandemin har starkt påverkat hur vi arbetar och det är därför inte sannolikt att vi går tillbaka till det klassiska kontorsarbetet. Vi har dessutom sett att det går utmärkt att arbeta effektivt även om vi gör det hemifrån. Däremot kan det tänkas att fysiska möten och träffar på kontoret koncentreras till 1-2 dagar i veckan och övrig tid på distans.

Det kommer inte behövas ett kontor där alla medarbetare får plats samtidigt. Den totala kontorsytan kan därför komma att bli mindre, eller disponeras annorlunda. Snarare är det viktigt att det finns tillgängliga mötesrum för medarbetare för att enkelt ha fysiska möten och träffas.

Beroende på arbetsuppgifter kan det även vara värt att fundera på om vissa funktioner ska få ha fasta arbetsplatser medan andra istället har flytande platser.

Kommer företag överhuvudtaget att behöva ett kontor eller kommer alla att jobba hemifrån?

Även om många av oss arbetar hemifrån idag anses kontoret fortfarande fylla en viktig funktion, framförallt som en tydlig avgränsning mellan jobb och fritid. Med kontoret som arbetsplats förblir hemmet en plats för vila och återhämtning, och det finns därför en viss längtan tillbaka till kontoret.

Det finns dessutom behov av att ha fysiska möten på kontoret, även om digitala möten säkerligen kan bli effektivare och enklare att få till. Just behovet av att träffas fysiskt anses vara viktigt för att känna en mer personlig gemenskap med både sina kollegor och kunder. Dessutom ställer det fysiska mötet ett större krav på aktivt deltagande än ett digitalt möte.

Vilket typ av kontor är det som efterfrågas?

Det klassiska kontoret, där alla har varsitt rum, verkar inte vara så eftertraktat bland den yngre generationen på arbetsmarknaden. Snarare är det öppenhet och närhet till kollegor som efterfrågas. Att kollegor och chefer är lätta att få tag på för att ställa frågor eller samarbeta med anses också viktigt.

Samtidigt finns det ett behov av att kunna välja mellan olika arbetsmiljöer beroende på vad som ska göras. Att exempelvis ringa telefonsamtal bör kunna göras avskilt för att inte bli störd. Däremot är det viktigt att olika funktioner kan hållas samlade, så att teammedlemmar inte sitter utspridda på flera olika våningsplan.

Kontorets läge spelar också roll, dels för att medarbetarna vill slippa pendla för långa sträckor, och dels för möjligheten till fysisk aktivitet i anslutning till arbetet. Det kan handla om såväl ett gym i en angränsande lokal, som trevliga promenadstråk i närheten av kontoret. Det viktiga är att kunna komma bort från skärmen en stund för att bibehålla koncentration under hela arbetsdagen.

Om kontoret ska bli mindre, ska man då satsa på mer exklusiva och centrala lokaler?

Nja, att ha ett centralt huvudkontor i ordets klassiska bemärkelse är troligtvis inte lika viktigt längre. Snarare är det kanske mer attraktivt och effektivt att ha flera mindre kontor eller hubbar. På så sätt får alla medarbetare närmare till sin arbetsplats. Dessutom minskar lokalkostnaderna och det blir enklare att rekrytera personer som bor utanför storstadsområden.

Slutsatserna som går att dra är att vi fortfarande kommer att behöva kontorslokaler, men att dessa kommer att användas på andra sätt. Kontoret blir mer av en mötesplats, där mötesrum är viktigare än att varje medarbetare har ett eget skrivbord.

Framtidens kontor kommer med andra ord att innebära en del förändringar, men kanske inte så stora som tidigare befarats. När i tid dessa förändringar kommer att implementeras kvarstår dock att se, för att byta lokal är ju inget man gör i en handvändning.


Om Objektvision

Sedan 1998 har Objektvision.se varit Sveriges ledande marknadsplats för lediga lokaler, kommersiella fastigheter, mark och företag till salu. Objektvision.se marknadsför Sveriges utbud av kommersiella objekt och har cirka 50 000 unika besökare varje vecka. Objektvision hyr eller säljer inte några egna objekt, utan är den oberoende länken mellan annonsör och sökande.


Kontaktpersoner

Peter Bergström
VD
Peter Bergström