2019-11-19 13:12Blogginlägg

Intresset för delade tjänster ökar på fastighetsmarknaden

Att dela på tjänster, varor och kvadratmeter. Är det framtiden för lokalmarknaden? Så här resonerar branschen.

 

Delningsekonomin gör framsteg inom många områden i samhället och fastighetsbranschen är inget undantag. Men på vilket sätt kan fastighetsägare och andra aktörer på marknaden göra störst skillnad? Vi har pratat med NCC och Fastighetsägarna, två aktörer som båda har frågan högt på agendan.

 

– Vi upplever att intresset för att jobba med resurseffektivitet och cirkulär ekonomi är stort. Framöver tror jag att vi kommer att se fler exempel på fastigheter som minskar sitt resursuttag och redan i dag finns det exempel på fastigheter som är självförsörjande när det gäller energi. Nästa steg är avfall och vatten och då är cirkulära lösningar en viktig beståndsdel, säger Rikard Silverfur, chef för utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna.

 

Hållbara hyresavtal

 

På NCC har man tagit steget och lanserat ”hållbara hyresavtal”. Det innebär att man tillsammans med hyresgästen sätter en gemensam ambition och strävan för att driva hållbarhetsarbetet framöver. Avtalet inkluderar en tydlig checklista för social, miljömässigt och ekonomisk hållbarhet.

 

– Vi märker en ökande efterfrågan bland våra hyresgäster på cirkulära och hållbara lösningar. Checklistan i avtalet stäms av på återkommande uppföljningsmöten och följer med fastigheten till den nya ägaren när NCC säljer byggnaden, säger Irene Öman, kundansvarig på NCC.

 

På NCC tror man också att vi bara är i början av den här utvecklingen. Framöver spår Irene Öman att vi kommer att fortsätta dela på tjänster, varor och kvadratmeter. Istället för att alla ska ha varsin parkeringsplats har vi tillstånd att parkera på ett visst antal platser. Ytor för co-working, co-living och flexibla ytor med kortare avtalslängder blir vanligare. Det kan också handla om gemensamma tjänster inom facility management, att införa bytesdagar på kontoret eller se till att lokalytorna används dygnet runt och på helgerna.

 

Tidigt i kedjan

 

Utvecklingsprojektet Centrum för cirkulärt byggande har tagit fram både hjälpmedel och en marknadsplats för återbruk av kontorsinredning. Det är ett samarbetsprojekt mellan olika aktörer i branschen där även Fastighetsägarna medverkar. Man vill bland annat bidra till att ta tillvara bygg- och rivningsavfall med höga materialvärden för att minska klimatbelastningen och få ut mer effekt av redan existerande byggprodukter.

 

– Utvecklingen går framåt men för att det ska slå igenom på bred front behöver såväl fastighetsägare, hyresgäster, energibolag, återvinningsbolag, byggbolag, arkitekter och va-bolag arbeta i samma riktning. Det kan nog ta sin tid, säger Rikard Silverfur.

 

Irene Öman håller med om att den här frågan i allra högsta grad inte är en ”one-man-show”.

 

– Enligt oss på NCC kan utvecklingen gå snabbare. Branschsamarbeten är vägen framåt och känslan är – nu kör vi! På Masthuggskajen i Göteborg är vi med och utvecklar en ny stadsdel. Det gör vi i ett konsortiesamarbete med flera andra aktörer bland annat Stena Fastigheter och Riksbyggen och många av idéerna kring utvecklingen bygger just på att vi har arbetat tillsammans, säger Irene Öman.


Om Objektvision

Sedan 1998 har Objektvision.se varit Sveriges ledande marknadsplats för lediga lokaler, kommersiella fastigheter, mark och företag till salu. På vår webbplats marknadsförs Sveriges utbud av kommersiella objekt och marknadsplatsen har 50 000 unika besökare varje vecka. Vi hyr eller säljer inte några egna objekt, utan är den oberoende länken mellan annonsör och sökande.


Kontaktpersoner

Peter Bergström
VD
Peter Bergström