2020-09-23 07:01Pressmeddelande

Möjligheterna för coworking fortsätter att växa

Photo by LYCS Architecture on UnsplashPhoto by LYCS Architecture on Unsplash

Coworking erbjuder flexibla hyreskontrakt, arbetsplatser som främjar synergieffekter och skapar plats åt nästa generations företagare. Att denna typ av lokallösning kommer att öka syns även på Objektvisions sökmönster, där många vill ha mindre och mer flexibla lokaler. Objektvision kan se att antalet sökningar på lokaler upp till 100 kvm har ökat med 30% sedan mars i år.    

Coworkingtrenden fortsätter att växa och målgruppen som efterfrågar flexibla arbetsplatser blir allt bredare. I dag handlar det inte bara om moderna småföretagare som har sin arbetsplats där uppkopplingen finns. Allt fler större företag lockas av möjligheten att skala upp eller ned verksamheten, samt att skapa tillfälliga platser för konsulter eller projekt.

– När vi tittar på sökstatistiken kan vi tydligt se förändringar på vilka storlekar som söks på, sökningarna på lokaler upp till 100 kvm har ökat med 30% sedan mars i år. Där är coworking en viktig pusselbit för att skapa flexibla lösningar. Dels kan du hyra extra plats vid behov, dels är inte kontrakten lika långa, säger Peter Bergström.

Vi kan se att trenden ökar både i och utanför Stockholm.

– Där Stockholm låg för tre år sedan i utbud kommer Göteborg snart att befinna sig enligt vår prognos. Även Öresundsregionen med Malmö går starkt framåt. Skåne har många startups och vi ser att behovet av coworking växer i takt med det. Behovet framåt kommer vara stort, säger Peter Bergström.

Vasakronan är ett av fastighetsbolagen som gör sitt bästa för att möta efterfrågan. Deras två koncept ”Arena” och ”Smart & Klart” finns redan i Göteborg – och i november öppnar de upp till 4 000 kvadratmeter motsvarande coworking i Sergelhuset i Stockholm.

– Coworking handlar om att skapa ett sammanhang och ha en kreativ plats där bolag möts och samarbetar. En plats som dessutom är representativ för ens nätverk, säger Britt Lindqvist som är utvecklingschef på Vasakronan.

Britt Lindqvist har sett hur efterfrågan av kortare hyresavtal har vuxit i coronapandemins kölvatten.

– Corona har accelererat behovet av flexibla avtal. Det har varit ett ökat fokus på att slippa stora fasta kostnader som många företag har svårt att hantera i dag, säger hon.

En undersökning som Newsec refererar till i deras senaste marknadsrapport bekräftar också detta. Företagen som tillfrågats i undersökningen vill sänka hyreskostnader och ha kortare avtal. Tre till fem år spås kunna bli en ny standard i fler branscher, inte bara kontor. Och för att göra det ännu mer flexibelt blir de delade kontoren allt mer attraktiva.

Niclas Söör ser samma tendenser. Han är grundare och vd för coworkingföretaget DoSpace som erbjuder kontor i Linköping, Jönköping, Norrköping och Gävle. Efter sommaren har även han sett en ovanligt stor efterfrågan – samt en ny typ av gäst.

– Vi har sett hur större bolag har börjat höra av sig. Många skalar ned och tittar på flexibla lösningar och vill erbjuda sina anställa ett alternativ till att arbeta hemifrån.

Både Nicklas Söör på DoSpace och Britt Lindqvist på Vasakronan menar dock att coronapandemin bara har skyndat på coworkingtrenden – och inte varit en enskild anledning till densamma. Britt Lindqvist tar ett exempel.

– Många företag konkurrerar om samma arbetskraft. I dag vill företag erbjuda arbetsplatser med hög service så att eftertraktade medarbetare kan ägna sig åt sin kompetens.

Niclas Söör startade det första DoSpace-kontoret 2017. Han hade då sett framväxten av en ny generation företagare med tendens att arbeta i mindre konstellationer, vilka hade svårt att hitta en plats i den traditionella svenska kontorsmiljön.

– Kontorsplatserna behöver anpassas till de mindre bolagen. Tack vare digitaliseringen kan man driva företag på ett helt annat sätt i dag.

Den tidigare nämnda undersökningen av Newsec visar dessutom att 44 procent av de tillfrågade företagen kommer behöva färre kvadratmeter per anställd framöver.

Ser målgruppen några nackdelar med coworking?

– Många frågar sig hur den interna företagskulturen ska matcha kulturen på det delade kontoret. Det kan också handla om varumärket. Vissa ser sitt kontor som en chans att utveckla sin varumärkesidentitet. Att de ska stå deras namn på ytterdörren, säger Niclas Söör.  

Britt Lindqvist på Vasakronan fortsätter.

– Men vi är fortfarande i ett skifte mot ett nytt sätt att arbeta, vilket corona satt fokus på. I dag har vi lärt oss att arbeta hemifrån, men man saknar att träffa kollegor. Och då kan coworking vare ett sätt att arbeta tillsammans. Det kommer vi att se mycket av i framtiden.


Om Objektvision

Sedan 1998 har Objektvision.se varit Sveriges ledande marknadsplats för lediga lokaler, kommersiella fastigheter, mark och företag till salu. På vår webbplats marknadsförs Sveriges utbud av kommersiella objekt och marknadsplatsen har 50 000 unika besökare varje vecka. Vi hyr eller säljer inte några egna objekt, utan är den oberoende länken mellan annonsör och sökande.


Kontaktpersoner

Peter Bergström
VD
Peter Bergström