2021-11-17 15:45Pressmeddelande

Uppdateringar på Objektvision.se från och med 2022

Prisändringar för annonspaket på Objektvison.se
Från och med den 1 januari 2022 anpassar vi priserna för annonspaketen på Objektvision.se. Följande prislista gäller från och med 1 januari 2022.

Uppdaterade Allmänna Villkor
Från och med 1 januari 2022 kommer en justering göras i punkt 7 i Objektvisions Allmänna Villkor. För att se villkor som gäller till och med 31 december 2021, se Objektvision.se/villkor. Punkten kommer uppdateras enligt följande:

 
7. Fakturering m.m

Kunden debiteras enligt Objektvision vid var tid gällande prislista. För god ordnings skull noteras härvid att Kunder, som tidigare träffat separat avtal med Objektvision avseende visst annonspaket, vid nämnda avtals upphörande likväl debiteras enligt Objektvisions nyss nämnda vid var tid gällande prislista. Ändringar i prislistan ska aviseras minst 30 dagar innan de träder i kraft.

Kunden debiteras för det sammanlagda antalet unika aktiva annonser under en kalendermånad. Objektvision äger därvid rätt att i prishänseende hantera varje återpublicerad annons som en ny aktiv annons.

Fakturering av annonser och tilläggstjänster sker månadsvis i efterskott. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. För det fall Kunden önskar pappersfaktura tillkommer fakturaavgift om 60 kronor per sådan faktura. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt räntelagen.


Om Objektvision

Sedan 1998 har Objektvision.se varit Sveriges ledande marknadsplats för lediga lokaler, kommersiella fastigheter, mark och företag till salu. Objektvision.se marknadsför Sveriges utbud av kommersiella objekt och har cirka 50 000 unika besökare varje vecka. Objektvision hyr eller säljer inte några egna objekt, utan är den oberoende länken mellan annonsör och sökande.


Kontaktpersoner

Peter Bergström
VD
Peter Bergström