2022-01-03 09:30Blogginlägg

Objektvision årskrönika 2021

Vaccin, storstadsflykt och tillbaka till kontorsarbetet -  året var fyllt av förhoppningar och nya möjligheter. Här summerar vi året 2021.

Vaccin och data kickstartade året

Året började med stora förhoppningar om de vaccin som började färdigställas och som inom kort skulle distribueras världen över. I Sverige rullade vaccinet ut under början av januari. Prognosen var att alla över 18 år skulle ha fått två doser före midsommar, vilket gjorde att svenska verksamheter började vädra morgonluft. 

I början av januari intervjuades Objektvisions vd Peter Bergström i Helsingborgs Dagblad om kontorsmarknaden i Helsingborg. I stadens centrala delar byggs nämligen ett stort antal kontorslokaler. Projektet kan ses som ett tidigt tecken på en vändning i pandemin och att det finns ett fortsatt behov av att trygga framtidens efterfrågan. 

Under både 2020 och 2021 observerades en trend att allt fler flyttar från storstäderna för att arbeta på distans från en mindre ort. Med anledning av denna trend kommenterade Objektvision under februari i tidningen Affärsvärlden hur kontorsmarknaden i Stockholm kommer att påverkas.

Den efterfrågade marknadsrapporten lanserades

Under första kvartalet lade Objektvision till siffror om marknadens behov och efterfrågan i det månatliga nyhetsbrevet. Kort därefter lanserades den nya marknadsrapporten Objektvision Insights, som redovisar mer detaljerad data för den som vill gå på djupet i siffrorna. 

”Fastighetsbolag och mäklare har under en längre tid önskat ta del av vår data och därför har vi tagit fram Objektvision Insights,” förklarade Peter Bergström i samband med lanseringen. 

Nya funktioner för annonsörer och besökare

Strax före sommaren lanserade Objektvision sin uppdaterade webbsida, där ett flertal funktioner lagts till för att förenkla och förbättra upplevelsen för såväl besökare som annonsörer. Arbetet utgick från den årliga användarundersökningen. Utveckling sker vanligtvis löpande, men nu togs ett större helhetsgrepp för att utveckla större delar på en gång. Utöver bättre användarupplevelse för mobilanvändare tillkom ett flertal nya annonsformat, som “bland annat gör det möjligt att nå mycket smala målgrupper för att maximera impact”, berättade produktchefen Adam Rooth.

I samband med att många redan fått både en och två vaccindoser började även lokalmarknaden ta fart. I maj berättade Peter Bergström för Fastighetsnytt att siffrorna från Objektvision Insights visade på högre efterfrågan på lokaler nu än före pandemin och att vakansgraden var på väg mot normala nivåer.

Marknaden får ny energi

Efter sommaren redovisade Objektvision nya siffror som pekade på att marknaden för både lokaler och kontor verkligen kommit igång. Artiklar med rubriker som “Marknaden för lokaler och kontor tar fart” och “Efterfrågan på lokaler och kontor skjuter i höjden” förklarade läget.

“Under september ökar nästan alla parametrar och områden i hela landet. Om det finns några lediga lokaler som ännu inte publicerats på Objektvision.se är det dags att göra det nu,” kommenterade Peter Bergström.

Mot bakgrund av de senaste två årens händelser genomförde Objektvision en serie intervjuer för att djupdyka i trender och försöka sia om framtiden. Daniel Jirhäll, Senior Director, Head of Investor Leasing, Office Agency Sweden på fastighetskonsultbolaget CBRE, berättade om hur företag bör tänka när det är dags att gå tillbaka till kontoret. En undersökning som CBRE gjort visade att ca 80% av alla företag siktar på någon form av hybridlösning för sitt framtida arbetssätt. 

Därefter intervjuades Magnus Carlsson, försäljningschef på AMF Fastigheter, om hur fastighetsägare bör tänka kring sitt bestånd. Han menar att AMF satsat på flexibla kontor, något som hyresgästerna uppskattat när kontoren åter började fyllas med medarbetare. Avslutningsvis intervjuades Christian Ulkner, vd på nystartade fastighetsmäklaren Nya Kvadrat Kommersiellt. Han berättade om hur marknadsrapporten Objektvision Insights stöttat deras arbete med att marknadsföra lokaler och kontor på bästa sätt, utifrån de ständigt skiftande förutsättningarna på marknaden. 

Positiv framåtanda trots nya restriktioner

I slutet av november intervjuades vd Peter Bergström ånyo i Fastighetsnytt, denna gång om det minskade utbudet av butikslokaler. Under pandemin har många butiker slagit igen, och siffror visar att dessa lokaler numera hyrs ut till andra segment. 

Trots att nya restriktioner införts spår Objektvision en fortsatt positiv utveckling på lokalmarknaden. Höstens stora uppsving visar att det finns ett uppdämt behov av såväl kontorsytor som andra typer av lokaler.

“Det är med stor optimism som vi tar sikte på 2022. Vi siar att året kommer fortsätta där 2021 slutade, det vill säga med ökad efterfrågan av lediga objekt på marknaden. Visserligen lär vi få fortsätta leva med Covid-19 och dess variationer, men marknaden har visat sig vara mycket anpassningsbar,” avslutar Peter Bergström, vd på Objektvision.


Om Objektvision

Sedan 1998 har Objektvision.se varit Sveriges ledande marknadsplats för lediga lokaler, kommersiella fastigheter, mark och företag till salu. Objektvision.se marknadsför Sveriges utbud av kommersiella objekt och har cirka 50 000 unika besökare varje vecka. Objektvision hyr eller säljer inte några egna objekt, utan är den oberoende länken mellan annonsör och sökande.


Kontaktpersoner

Peter Bergström
VD
Peter Bergström